młotek

Szansa na odzyskania podatku VAT należnego – ulga na złe długi w VAT po wyroku TSUE

W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie C-335/19 dotyczącej kryteriów ulgi na złe długi w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług (VAT). TSUE uznał, że przepisy polskiej ustawy o VAT przewidujące szereg wyłączeń z możliwości zastosowania ulgi na złe długi są niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego. TSUE uznał, że: Artykuł 90 dyrektywy Rady Read more about Szansa na odzyskania podatku VAT należnego – ulga na złe długi w VAT po wyroku TSUE[…]

Karuzela VAT

Jak działa „karuzela podatkowa”?

Jak działa „karuzela podatkowa”? Mechanizm działania takiej „karuzeli” jest prosty – polega na kilkukrotnym obrocie towarem na terytorium kraju, potem jego wywiezieniu do innego państwa członkowskiego UE i w końcu powrotnym przewiezieniu na terytorium kraju (często zdarza się, że towar krąży po większej liczbie państw członkowskich UE). Należy podkreślić, że każdy z uczestników odlicza VAT od zakupu i nalicza Read more about Jak działa „karuzela podatkowa”?[…]

Karuzela VAT

Karuzela podatkowa – konsekwencje udziału

Dotkliwe konsekwencje nieświadomego udziału w „karuzeli podatkowej” W ostatnim czasie nasiliły się kontrole organów podatkowych związane z udziałem podatników w tzw. „karuzelach podatkowych”. Niestety z uwagi na okoliczność, że działania organów są mocno spóźnione (kontrole obejmują głównie lata 2010 – 2013, rzadko dotyczą późniejszych okresów rozliczeniowych), uderzają głównie w przedsiębiorców uczciwych, którzy zostali nieświadomie „wplątani” w łańcuch dostaw składających się na „karuzelę Read more about Karuzela podatkowa – konsekwencje udziału[…]