Podatek dochodowy

IP Box. Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga podatkowa zwana IP Box (Innovation Box) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. qualified intellectual property). Jej wprowadzenie miało na celu wpieranie innowacyjności oraz zatrzymanie pojawiającej się tendencji drenażu specjalistów z dziedzin IT do państw oferujących mniejsze obciążenia oraz bardziej przejrzysty system podatkowy. Ulga ma również zachęcać Read more about IP Box. Kto może skorzystać z ulgi?[…]

Podatki

Warunki korzystania ze stawki 9% w podatku CIT

Zmiany ukierunkowane w stronę obniżenia stawki podatkowej rozpoczęły się od 2017 roku, kiedy to do porządku prawnego wprowadzono nieznane dotąd rozwiązanie a mianowicie obok podstawowej stawki 19%, która miała zastosowanie do ogółu dochodów, została wprowadzona dodatkowa, obniżona stawka w wysokości 15% podstawy opodatkowania. Początek roku 2019, podobnie jak poprzednie przyniósł wiele zmian wprawie podatkowym, w tym w ustawie o podatku dochodowym Read more about Warunki korzystania ze stawki 9% w podatku CIT[…]

Monopoly

Zakup i sprzedaż działek to nie zawsze działalność gospodarcza

Zakup i sprzedaż kilkunastu działek to nie zawsze działalność gospodarcza Komentarz do uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2016 (sygn. akt II FSK 3436/14) w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię dla Klienta, który w latach 2006 – 2007 sprzedał kilkanaście nieruchomości i udziałów w nieruchomościach. Działki i udziały w działkach były nabywane od 2004 roku. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Read more about Zakup i sprzedaż działek to nie zawsze działalność gospodarcza[…]