Sąd

Pozew przeciw Bank Pekao S.A.

Pozew przeciwko Bankowi Pekao S.A. (umowa kredytu przejęta z Banku BPH S.A.) – ustawa antyspreadowa i jej skutki W imieniu naszych Klientów, posiadających kredyt denominowany w CHF, pozwaliśmy Bank Polska Kasa Opieki S.A. (tzw. „PEKAO z Żubrem”) o zapłatę. Dlaczego ten Bank, skoro praktycznie nie udzielał kredytów z elementem walutowym? Odpowiedź jest prosta – pierwotnie nasi Klienci byli kredytobiorcami w Banku BPH S.A. Read more about Pozew przeciw Bank Pekao S.A.[…]