Piggybank

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 lutego 2018 r., XXVII Ca 718/17

Niekorzystne orzeczenie uchylone, sprawa wraca do sądu I instancji. Kredyt indeksowany CHF/EUR/USD/JPN, nieważność i „odfrankowienie” w tle. Na przełomie kwietnia i maja 2016 r., w związku ze zbliżającym się nieubłaganie przedawnieniem pierwszej uiszczonej raty, przygotowano pozew o zapłatę, którego clou stanowiła umowa tzw. „starego portfela” dawnego BRE Banku S.A. Pozew został złożony w połowie maja. Czas bardzo dobry, wiosna w pełni, media podbija wieść o „odfrankowieniu”, Read more about Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 lutego 2018 r., XXVII Ca 718/17[…]

Piggybank

„Stary portfel” mBanku powraca

„Stary portfel” mBanku powraca. Klauzula zmiennego oprocentowania w kredycie waloryzowanym CHF, spór o ważność umowy przedwstępnej sprzedaży przedsiębiorstwa, Sąd Najwyższy, a umowa z elementem walutowym w ogólności. Wstęp „Stary portfel” mBanku to grupa kredytobiorców posiadających w swoich „szwajcarskich” umowach (np. w § 10, § 11 § 12 – numeracja jest różna) takie klauzule: Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia Umowy ustalona Read more about „Stary portfel” mBanku powraca[…]

Sąd

mBank po raz kolejny musi zwrócić środki pobrane na UNWW

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z 08.08.2017 r., sygn. akt I C 518/17 – mBank S.A. po raz kolejny zobowiązany do zwrotu środków pobranych na UNWW, ale też kilka ciekawych wątków natury ogólnej W imieniu naszego klienta pozwaliśmy mBank S.A. w Warszawie [„Bank”] o zapłatę. Żądanie dotyczyło środków pobranych przez Bank tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w łącznej kwocie nieco Read more about mBank po raz kolejny musi zwrócić środki pobrane na UNWW[…]

Piggybank

Wyrok ws. odfrankowienia – jaki ratunek?

Gdzie szukać ratunku? O wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.6.2017 r. [XXVII Ca 3477/16] w sprawie „odfrankowionej” umowy waloryzowanej CHF klienta spółki mBank S.A. Wstęp Stało się. Wyrok zapadł, mleko ponownie się rozlało, choć głośniej niż poprzednim razem (o tym niżej). Czy można się było tego spodziewać? Wydaje mi się, że nie ma trafnej odpowiedzi na to pytanie, chyba Read more about Wyrok ws. odfrankowienia – jaki ratunek?[…]

Piggybank

Powództwo przeciwegzekucyjne w ocenie SN

Dawid kontra Goliat. Powództwo przeciwegzekucyjne „szczecińskiego” kredytobiorcy z bagażem CHF przeciwko mBank S.A. w ocenie Sądu Najwyższego zawartej w wyroku z 8.09.2016 r., sygn. akt II CSK 750/15 Wstęp 7.11.2014 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie [sygn. akt I C 554/14, www.orzeczenia.ms.gov.pl] wydał istotny wyrok dla osób posiadających umowy kredytu z elementem walutowym – indeksowane do CHF. Wyrok sądu I instancji odbił się szerokim echem, Read more about Powództwo przeciwegzekucyjne w ocenie SN[…]

Piggybank

Kredyt walutowy – nieważność umowy

Nieważność umowy kredytu z elementem walutowym (indeksowanego / denominowanego do CHF / EUR / JPN) ze względu na nieprawidłowe brzmienie klauzuli dotyczącej zmiany oprocentowania Wstęp W ostatnim czasie pojawiły się uzasadnienia dwóch orzeczeń, poruszających problem nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF z uwagi na nieprawidłowe brzmienie klauzuli dotyczącej zmian oprocentowania (np. „stary portfel” mBank S.A.): wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia Read more about Kredyt walutowy – nieważność umowy[…]

Piggybank

mBank musi zwrócić nienależnie pobrane środki

Żądania skierowane przeciwko mBank S.A. prawomocnie uwzględnione. Klauzula dotycząca niskiego wkładu własnego kredytu indeksowanego do CHF nie wiąże kredytobiorców – mBank S.A. musi zwrócić nienależnie pobrane środki. Pozew dotyczył zwrotu kolejnej „składki” pobranej przez mBank S.A. tytułem finansowania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Jednocześnie w toku postępowania powództwo zostało rozszerzone o żądanie ustalenia, że par. 3.3 zdanie 2 Read more about mBank musi zwrócić nienależnie pobrane środki[…]

Sąd

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu

Pozew o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego Prawnicy naszej Kancelarii pomogli kredytobiorcom posiadającym umowę kredytową zawartą ze spółką mBank S.A. w ramach postępowania o zwrot nienależnego świadczenia pobranego tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie podzielił argumentację zaprezentowaną przez stronę powodową i wyrokiem z dnia 7 lipca 2015 r. (sygn. akt I C 493/15) zasądził całość dochodzonej Read more about Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu[…]

Piggybank

„Odfrankowienie” możliwe?

„Odfrankowienie” możliwe? Kilka słów o precedensowym orzeczeniu Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia przeciwko mBank S.A. W dniu 30 maja 2016 r. zostało opublikowane uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. [sygn. VI C 1713/15, www.orzeczenia.ms.gov.pl][1] w interesującej kredytobiorców posiadających zobowiązania odnoszone do kursu franka szwajcarskiego sprawie przeciwko spółce mBank S.A., którym de Read more about „Odfrankowienie” możliwe?[…]