Pozew przeciw Credit Agricole

Pozew przeciw Credit Agricole

Pozwaliśmy bank Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu (dawny Lukas Bank S.A.) o pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko kredytobiorcy (bankowy tytuł egzekucyjny – BTE). Klient zawarł umowę kredytu hipotecznego, zawierającą klauzule niedozwolone – kredyt w CHF (frank szwajcarski). Umowa dawała bankowi prawo do dowolnego określenia wysokości wartości wypłacanych środków, jak i poszczególnych rat (bank mógł stosować dowolne kursy do przeliczania kwot we frankach szwajcarskich).

W pozwie podniesiono również szereg zarzutów dotyczących nieprawidłowego brzmienia samej klauzuli uprawniającej bank do wystawienia BTE.

W wyniku argumentacji zawartej w pozwie, Sąd Okręgowy w Krakowie uznał roszczenie za uprawdopodobnione (jednocześnie stwierdzając interes prawny w żądaniu udzielenia zabezpieczenia) i udzielił zabezpieczenia poprzez zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.