Karuzela podatkowa – konsekwencje udziału

Dotkliwe konsekwencje nieświadomego udziału w „karuzeli podatkowej”

W ostatnim czasie nasiliły się kontrole organów podatkowych związane z udziałem podatników w tzw. „karuzelach podatkowych”. Niestety z uwagi na okoliczność, że działania organów są mocno spóźnione (kontrole obejmują głównie lata 2010 – 2013, rzadko dotyczą późniejszych okresów rozliczeniowych), uderzają głównie w przedsiębiorców uczciwych, którzy zostali nieświadomie „wplątani” w łańcuch dostaw składających się na „karuzelę podatkową”.

Praktyka wskazuje, że osoby, które stworzyły i prowadziły nielegalny proceder zwany „karuzelą podatkową” są dla organów podatkowych w zasadzie nieuchwytne. Po tak długim czasie nie ma już możliwości odzyskania od nich podatku, a często nie ma nawet możliwości ustalenia tożsamości tych osób, a to z uwagi na fakt wykorzystania spółek zakładanych na nazwiska tzw. „słupów”. W toku kontroli często okazuje się, że jedynym wspólnikiem i prezesem spółki jest osoba bezdomna, która za wizytę u notariusza i w banku otrzymała jakieś pieniądze od bliżej nieokreślonych osób.

Natomiast zawsze jest szansa na uzyskanie brakujących kwot, i nie tylko tych brakujących, od uczciwego podatnika, nieświadomie wplątanego w łańcuch dostaw w „karuzeli”. Trzeba podkreślić, że takiego podatnika spotykają dotkliwe konsekwencje – musi ponieść ciężar podatku dwukrotnie. Organy przyjmują w takich sprawach, że ani transakcja zakupu, ani sprzedaży towaru nie miały miejsca. Zatem, nie dość, że organy odmówią podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie „trefnego” towaru, to dodatkowo każą mu zapłacić podatek na podstawie art. 108 ustawy o VAT, czyli wynikający z faktu wystawienia faktury VAT. W konsekwencji podatnik zostaje dwukrotnie obciążony podatkiem, który zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów wspólnotowych powinien być dla niego neutralny.

Dlatego bardzo ważne jest, aby nie lekceważyć działań urzędników dokonywanych w ramach kontroli skarbowych i podatkowych oraz czynnie uczestniczyć na każdym etapie takiego postępowania. Tylko wtedy podatnik ma szansę na przeprowadzenie korzystnych dla niego dowodów, które z reguły są pomijane przez organy podatkowe, ale mogą mieć istotne znaczenie w toku postępowania przed sądami administracyjnymi.

Lidia Cieloch
radca prawny, doradca podatkowy i mediator stały