Gratulacje dla Damiana Nartowskiego

Serdeczne gratulacje dla naszego współpracownika Damiana Nartowskiego

W dniu 11 lipca 2017 r. odbyło się ślubowanie radców prawnych, którzy w bieżącym roku złożyli egzamin radcowski. Nasz współpracownik – Damian Nartowski uzyskał najlepszy w Krakowie wynik z tego egzaminu. Serdeczne gratulacje od całego zespołu kancelarii.

Ślubowanie radców prawnych 2017

List gratulacyjny Telimena
Damian Nartowski