Sąd

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu

Pozew o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego Prawnicy naszej Kancelarii pomogli kredytobiorcom posiadającym umowę kredytową zawartą ze spółką mBank S.A. w ramach postępowania o zwrot nienależnego świadczenia pobranego tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie podzielił argumentację zaprezentowaną przez stronę powodową i wyrokiem z dnia 7 lipca 2015 r. (sygn. akt I C 493/15) zasądził całość dochodzonej Read more about Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu[…]

Sąd

Pozew przeciw Credit Agricole

Pozew przeciw Credit Agricole Pozwaliśmy bank Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu (dawny Lukas Bank S.A.) o pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko kredytobiorcy (bankowy tytuł egzekucyjny – BTE). Klient zawarł umowę kredytu hipotecznego, zawierającą klauzule niedozwolone – kredyt w CHF (frank szwajcarski). Umowa dawała bankowi prawo do dowolnego określenia wysokości wartości wypłacanych środków, jak i poszczególnych rat (bank Read more about Pozew przeciw Credit Agricole[…]

Piggybank

„Odfrankowienie” możliwe?

„Odfrankowienie” możliwe? Kilka słów o precedensowym orzeczeniu Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia przeciwko mBank S.A. W dniu 30 maja 2016 r. zostało opublikowane uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. [sygn. VI C 1713/15, www.orzeczenia.ms.gov.pl][1] w interesującej kredytobiorców posiadających zobowiązania odnoszone do kursu franka szwajcarskiego sprawie przeciwko spółce mBank S.A., którym de Read more about „Odfrankowienie” możliwe?[…]