Piggybank

Kredyt walutowy – łatwiej atakować, czy się bronić?

Kredyt z elementem walutowym (CHF/EUR/JPN) – łatwiej atakować bank, czy się bronić? Wstęp W ostatnim czasie w mediach pojawiło się szereg informacji (artykułów prasowych) na temat sporów osób posiadających zawarte umowy kredytowe z elementem walutowym (denominowane / indeksowane / waloryzowane, CHF / EUR / JPN) z instytucjami finansowymi. Spory te w głównej mierze prowadzone są z bankami, choć z pola widzenia nie mogą schodzić również wszelkiego rodzaju podmioty (w szczególności fundusze inwestycyjne), Read more about Kredyt walutowy – łatwiej atakować, czy się bronić?[…]

Monopoly

Zakup i sprzedaż działek to nie zawsze działalność gospodarcza

Zakup i sprzedaż kilkunastu działek to nie zawsze działalność gospodarcza Komentarz do uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2016 (sygn. akt II FSK 3436/14) w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię dla Klienta, który w latach 2006 – 2007 sprzedał kilkanaście nieruchomości i udziałów w nieruchomościach. Działki i udziały w działkach były nabywane od 2004 roku. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Read more about Zakup i sprzedaż działek to nie zawsze działalność gospodarcza[…]

Piggybank

Powództwo przeciwegzekucyjne w ocenie SN

Dawid kontra Goliat. Powództwo przeciwegzekucyjne „szczecińskiego” kredytobiorcy z bagażem CHF przeciwko mBank S.A. w ocenie Sądu Najwyższego zawartej w wyroku z 8.09.2016 r., sygn. akt II CSK 750/15 Wstęp 7.11.2014 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie [sygn. akt I C 554/14, www.orzeczenia.ms.gov.pl] wydał istotny wyrok dla osób posiadających umowy kredytu z elementem walutowym – indeksowane do CHF. Wyrok sądu I instancji odbił się szerokim echem, Read more about Powództwo przeciwegzekucyjne w ocenie SN[…]

Piggybank

Kredyt walutowy – nieważność umowy

Nieważność umowy kredytu z elementem walutowym (indeksowanego / denominowanego do CHF / EUR / JPN) ze względu na nieprawidłowe brzmienie klauzuli dotyczącej zmiany oprocentowania Wstęp W ostatnim czasie pojawiły się uzasadnienia dwóch orzeczeń, poruszających problem nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF z uwagi na nieprawidłowe brzmienie klauzuli dotyczącej zmian oprocentowania (np. „stary portfel” mBank S.A.): wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia Read more about Kredyt walutowy – nieważność umowy[…]

Piggybank

Kredyt CHF na tle wyroku Sądu w Toruniu

Kredyt denominowany w CHF na tle wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 13.7.2016 r., sygn. akt I C 916/16 oraz Sądu Okręgowego w Warszawie z 22.8.2016 r. sygn. akt III C 1073/14 i wzorców stosowanych m.in. przez Bank BPH S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.), Lukas Bank S.A. (obecnie Credit Agricole Bank Polska S.A.) Read more about Kredyt CHF na tle wyroku Sądu w Toruniu[…]

Piggybank

mBank musi zwrócić nienależnie pobrane środki

Żądania skierowane przeciwko mBank S.A. prawomocnie uwzględnione. Klauzula dotycząca niskiego wkładu własnego kredytu indeksowanego do CHF nie wiąże kredytobiorców – mBank S.A. musi zwrócić nienależnie pobrane środki. Pozew dotyczył zwrotu kolejnej „składki” pobranej przez mBank S.A. tytułem finansowania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Jednocześnie w toku postępowania powództwo zostało rozszerzone o żądanie ustalenia, że par. 3.3 zdanie 2 Read more about mBank musi zwrócić nienależnie pobrane środki[…]

Piggybank

Uwagi o wyrokach w sprawie kredytów CHF

Kilka uwag o wyrokach Sądu Okręgowego w Warszawie z 22.8.2016 r. [sygn. akt III C 1073/14], oraz Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 20.7.2016 r. [sygn. akt XIV 2126/15] Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22.8.2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Bankowi Millennium S.A. m.in. o zapłatę na gruncie umowy kredytu z klauzulą indeksacyjną CHF, zajął stanowisko, że: W konsekwencji Read more about Uwagi o wyrokach w sprawie kredytów CHF[…]

Karuzela VAT

Jak działa „karuzela podatkowa”?

Jak działa „karuzela podatkowa”? Mechanizm działania takiej „karuzeli” jest prosty – polega na kilkukrotnym obrocie towarem na terytorium kraju, potem jego wywiezieniu do innego państwa członkowskiego UE i w końcu powrotnym przewiezieniu na terytorium kraju (często zdarza się, że towar krąży po większej liczbie państw członkowskich UE). Należy podkreślić, że każdy z uczestników odlicza VAT od zakupu i nalicza Read more about Jak działa „karuzela podatkowa”?[…]

Karuzela VAT

Karuzela podatkowa – konsekwencje udziału

Dotkliwe konsekwencje nieświadomego udziału w „karuzeli podatkowej” W ostatnim czasie nasiliły się kontrole organów podatkowych związane z udziałem podatników w tzw. „karuzelach podatkowych”. Niestety z uwagi na okoliczność, że działania organów są mocno spóźnione (kontrole obejmują głównie lata 2010 – 2013, rzadko dotyczą późniejszych okresów rozliczeniowych), uderzają głównie w przedsiębiorców uczciwych, którzy zostali nieświadomie „wplątani” w łańcuch dostaw składających się na „karuzelę Read more about Karuzela podatkowa – konsekwencje udziału[…]

Sąd

Pozew przeciw Bank Pekao S.A.

Pozew przeciwko Bankowi Pekao S.A. (umowa kredytu przejęta z Banku BPH S.A.) – ustawa antyspreadowa i jej skutki W imieniu naszych Klientów, posiadających kredyt denominowany w CHF, pozwaliśmy Bank Polska Kasa Opieki S.A. (tzw. „PEKAO z Żubrem”) o zapłatę. Dlaczego ten Bank, skoro praktycznie nie udzielał kredytów z elementem walutowym? Odpowiedź jest prosta – pierwotnie nasi Klienci byli kredytobiorcami w Banku BPH S.A. Read more about Pozew przeciw Bank Pekao S.A.[…]

Piggybank

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – z perspektywy pozwanego kredytobiorcy Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest znane głównie z perspektywy kredytobiorców (zwłaszcza posiadających kredyty z elementem walutowym – CHF/EUR), którzy inicjują postępowania o zapłatę uiszczonych składek, żądając zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez banki. Jednakże na przedmiotowe „ubezpieczenie” można spojrzeć z drugiej strony – kredytobiorcy pozwanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe o zwrot środków wypłaconych Read more about Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego[…]

Sąd

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu

Pozew o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego Prawnicy naszej Kancelarii pomogli kredytobiorcom posiadającym umowę kredytową zawartą ze spółką mBank S.A. w ramach postępowania o zwrot nienależnego świadczenia pobranego tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie podzielił argumentację zaprezentowaną przez stronę powodową i wyrokiem z dnia 7 lipca 2015 r. (sygn. akt I C 493/15) zasądził całość dochodzonej Read more about Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu[…]

Sąd

Pozew przeciw Credit Agricole

Pozew przeciw Credit Agricole Pozwaliśmy bank Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu (dawny Lukas Bank S.A.) o pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko kredytobiorcy (bankowy tytuł egzekucyjny – BTE). Klient zawarł umowę kredytu hipotecznego, zawierającą klauzule niedozwolone – kredyt w CHF (frank szwajcarski). Umowa dawała bankowi prawo do dowolnego określenia wysokości wartości wypłacanych środków, jak i poszczególnych rat (bank Read more about Pozew przeciw Credit Agricole[…]

Start Biznes

Start Biznes

Start Biznes Miło nam poinformować Państwa, że Kancelaria bierze udział w programie realizowanym przez Krajowa Izbę Doradców Podatkowych pod nazwą START BIZNES. Akcja polega na udzieleniu bezpłatnej porady podatkowej, dotyczącej optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan - Dyplom

Sukces w konkursie arbitrażowym Lewiatan

Sukces prawnika z naszej kancelarii w konkursie arbitrażowym Lewiatan 2016! Damian Nartowski, aplikant radcowski z naszej Kancelarii, wraz z Marcinem Mrozem oraz Karolem Wątrobińskim (aplikantami radcowskimi przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie) brali udział w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan 2016, należącym do kategorii tzw. moot courts, organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland at the Lewiatan Read more about Sukces w konkursie arbitrażowym Lewiatan[…]

Piggybank

„Odfrankowienie” możliwe?

„Odfrankowienie” możliwe? Kilka słów o precedensowym orzeczeniu Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia przeciwko mBank S.A. W dniu 30 maja 2016 r. zostało opublikowane uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. [sygn. VI C 1713/15, www.orzeczenia.ms.gov.pl][1] w interesującej kredytobiorców posiadających zobowiązania odnoszone do kursu franka szwajcarskiego sprawie przeciwko spółce mBank S.A., którym de Read more about „Odfrankowienie” możliwe?[…]