Zakres usług

Główne obszary specjalizacji
Go to Dla biznesu

Dla biznesu

Pełna obsługa prawna firm w tym: optymalizacja podatkowa, dokumentacje cen transferowych, audyty prawne i podatkowe, reprezentacja przed sądami i organami podatkowymi, umowy, windykacje, sprawy pracownicze.

Go to Dla klientów indywidualnych

Dla klientów indywidualnych

Porady w sprawach cywilnych, administracyjnych, rodzinnych i podatkowych. Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi. Odszkodowania, spadki, regulacje stanu prawnego nieruchomości. Pomoc dla „frankowiczów”.

Go to Odszkodowania

Odszkodowania

Pomoc i reprezentacja w sprawach o odszkodowania w szczególności z tytułu: wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych, szkód majątkowych, szkód osobowych, wypadków rolniczych, uszczerbków na zdrowiu i błędów lekarskich.

O mnie

Radca prawny, doradca podatkowy i mediator stały
Lidia Cieloch
Lidia Cieloch

Od ponad 10 lat służę wsparciem dla przedsiębiorców w prawnych, a szczególnie podatkowych aspektach ich działalności, pomagam w sprawach wewnątrzkorporacyjnych, analizie i przygotowaniu projektów umów, w negocjacjach, w sprawach cywilnych i egzekucyjnych. Specjalizuję się w prawie podatkowym, szczególnie w aspektach podatkowych prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym również optymalizacji podatkowej działalności gospodarczej. Ponadto reprezentuję klientów na wszystkich etapach kontroli i postępowań podatkowych, zarówno przed organami podatkowymi jak i przed sądami administracyjnymi. Reprezentuję klientów w sprawach odpowiedzialności osób trzecich (w tym członków zarządu osób prawnych) za zobowiązania podatkowe.

 • Prawo podatkowe

  Obsługa przedsiębiorstw, optymalizacja podatkowa inwestycji, audyt podatkowy przedsiębiorstwa, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe

 • Prawo cywilne

  Windykacje, testamenty, spadki, odszkodowania, prawo nieruchomości, sprawy kredytów denominowanych i indeksowanych we frankach szwajcarskich (CHF)

 • Prawo korporacyjne

  Umowy, negocjacje, reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, sprawy KRS

 • Prawo nowych technologii

  Własność intelektualna, prawa autorskie

Nasz zespół

KINGA MORAS-OLAŚ

Radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. Stypendystka na Johannes Kepler Universität Linz. Absolwentka Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, oraz prawie cywilnym.

dr ANDRZEJ OLAŚ

Adwokat
Doktor nauk prawnych. Wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Instytutu Politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego WPiA UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Specjalizacje: spory sądowe zwłaszcza postępowanie cywilne, arbitraż handlowy, nieruchomości, prawo gospodarcze i handlowe.

EWA ZIELENIEC

JADWIGA GROMEK

Dla firm

Pełna obsługa prawna dla klienta biznesowego

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w różnych formach prawnych - od jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez spółki cywilne, spółki prawa handlowego do spółek notowanych na GPW – pozwoliła poznać i zrozumieć procesy biznesowe oraz relacje gospodarcze zachodzące w różnej wielkości firmach.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala na zaoferowanie przedsiębiorcom usług prawnych adekwatnych do ich potrzeb na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wybór formy prawnej optymalnej dla rodzaju i zakresu planowanej działalności przy uwzględnieniu funkcji przypisanych zaangażowanym osobom oraz potrzeby zabezpieczenia ich interesów, wsparcie i reprezentacja w procesach rejestrowych przed organami administracji i sądem w sprawach z zakresu KRS.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Wsparcie w każdym aspekcie prowadzenia firmy, min.:

 • wybór optymalnych form rozliczeń podatkowych,
 • porady i opinie w bieżących sprawach przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie projektów umów,
 • analiza projektów umów przedstawionych przez kontrahentów,
 • audyty prawne i podatkowe,
 • optymalizacja prawna i podatkowa działań podejmowanych przez przedsiębiorców,
 • przygotowanie dokumentacji cen transferowych,
 • szkolenia dla pracowników,
 • udział w negocjacjach,
 • wsparcie i reprezentacja w procesie pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • wsparcie i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji, w tym w szczególności przed organami podatkowymi (np. Naczelnik Urzędu Skarbowego, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, Dyrektor Izby Skarbowej) na każdym etapie postępowania (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, postępowanie podatkowe),
 • wsparcie i reprezentacja w sprawach przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,
 • windykacja należności (od wezwania do zapłaty, poprzez etap sądowy, egzekucyjny do np. zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej dłużnika i odzyskania odrzuconego spadku),
 • wsparcie i doradztwo w sprawach wewnętrznych spółki (połączenia, podziały, przekształcenia, restrukturyzacja firm),
 • reprezentacja przed organami administracji i sądem w sprawach z zakresu KRS.

Zakończenie działalności gospodarczej

Przygotowanie projektów aktów korporacyjnych, reprezentacja przed organami administracji oraz sądem w sprawach z zakresu KRS.

Posiadana i ciągle aktualizowana wiedza wsparta kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych pozwala na skuteczne zabezpieczenie interesów klientów biznesowych w każdym aspekcie ich funkcjonowania.

Dla klientów indywidualnych

Pomoc w sprawach podatkowych, cywilnych, administracyjnych i rodzinnych.

Codzienne sprawy przysparzają niekiedy problemów, które trudno rozwiązać bez pomocy prawnika. Od kilkunastu lat pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych szczególnie w sprawach:

Podatkowych

 • sposobu opodatkowania dochodu ze sprzedaży ruchomości bądź nieruchomości; mieszkania, działki, domu;
 • opodatkowania otrzymanego spadku lub darowizny,
 • stwierdzenie zasiedzenia,
 • wybór optymalnego sposobu opodatkowania wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • reprezentuję osoby fizyczne w kontrolach i postępowaniach podatkowych prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej również na etapie odwoławczym przed Dyrektorem Izby Skarbowej czy później przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentuję osoby fizyczne w postępowaniach z zakresu opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł,
 • pomagam w sprawach odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe innych osób fizycznych i prawnych (np. członków zarządów osób prawnych).

Cywilnych

Pomoc i reprezentacja przed sądami i organami administracji w sprawach z zakresu:

 • prawa spadkowego (rozrządzenie na wypadek śmierci – np. testament, zapis windykacyjny, stwierdzenie nabycia spadku, zakwestionowanie testamentu, dział spadku, zachowek itp.),
 • prawa własności (np. ustalenie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności),
 • zobowiązań (np. odzyskiwanie należności, poszukiwanie majątku dłużnika i podejmowanie działań zmierzających do windykacji wierzytelności z majątku dłużnika, spory dotyczące zawartych umów, dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych, odszkodowań i zadośćuczynień),
 • doradztwo i wsparcie w toku negocjacji i polubownego zakończenia sporu.

Administracyjnych

Pomoc i reprezentacja przed organami administracji oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Rodzinnych

Pomoc i reprezentacja w sprawach rozwodowych, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej pomiędzy małżonkami, prawo majątkowe małżeńskie np. ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o alimenty.

Mediacje

W sprawach cywilnych i rodzinnych warto w pierwszej kolejności podjąć próbę polubownego rozwiązanie konfliktu na możliwie wczesnym jego etapie. Mediacja jest narzędziem umożliwiającym szybkie i satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie problemu bez konieczności angażowania znacznych nakładów finansowych i emocjonalnych. Zaangażowanie w ten proces radcy prawnego zapewni profesjonalne przygotowanie projektu ugody oraz odpowiednie zabezpieczenie interesów każdej ze stron mediacji.

Odszkodowania

Pomoc w dochodzeniu roszczeń

Osoby poszkodowane w wypadkach często nie zdają sobie sprawy z tego, że nie posiadają pełnych informacji na temat przysługujących im praw. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych dążą najczęściej do ugody, która z reguły jest zawierana na warunkach niekorzystnych dla poszkodowanego (poprzez zaniżanie kwoty odszkodowania) i uniemożliwia mu dalsze dochodzenie roszczeń.

Aby upewnić się, że proponowana przez ubezpieczyciela kwota jest ustalona zgodnie z przepisami prawa i treścią zawartych umów, warto skorzystać z pomocy prawnika, który posiada wiedzę niezbędną do ustalenia rodzaju i zakresu przysługujących roszczeń.

Moja kancelaria zapewnia pomoc w dochodzeniu odszkodowań m.in. z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Roszczenia te są wysuwane w stosunku do firm ubezpieczeniowych bądź innych podmiotów, na których ciąży obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Zajmuję się pełną obsługą procesu uzyskiwania rekompensaty, reprezentuję Klienta w toku zgłaszania szkód, negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi a także przed sądami. Pomagam również w podjęciu odpowiednich działań w przypadkach spornych np. gdy zasądzona kwota okazała się za niska bądź nastąpiła odmowa jej wypłaty.

Specjalizuję się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu:
 • szkód osobowych,
 • szkód majątkowych,
 • szkód komunikacyjnych,
 • wypadków losowych,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków w gospodarstwach rolnych,
 • śmierci bliskiej osoby.

Aktualności

Komentarze prawnicze

Wyślij wiadomość

 Administratorem danych osobowych jest Kancelaria radcy prawnego i doradcy podatkowego Lidia Cieloch mieszcząca się przy Al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityka prywatności.