Podatki

Warunki korzystania ze stawki 9% w podatku CIT

Zmiany ukierunkowane w stronę obniżenia stawki podatkowej rozpoczęły się od 2017 roku, kiedy to do porządku prawnego wprowadzono nieznane dotąd rozwiązanie a mianowicie obok podstawowej stawki 19%, która miała zastosowanie do ogółu dochodów, została wprowadzona dodatkowa, obniżona stawka w wysokości 15% podstawy opodatkowania. Początek roku 2019, podobnie jak poprzednie przyniósł wiele zmian wprawie podatkowym, w tym w ustawie o podatku dochodowym Read more about Warunki korzystania ze stawki 9% w podatku CIT[…]

Sąd

Postanowienia „zwykłego” kredytu złotowego też można zakwestionować

Postanowienia „zwykłego” kredytu złotowego też można zakwestionować. Nie tylko „frankowicze” powinni zwalczać powództwa wytaczane przez banki albo egzekucje prowadzone na podstawie BTE. Choć głośno aktualnie głównie o osobach, które posiadają umowy kredytów indeksowane albo denominowane kursem CHF, to dramat wypowiedzenia kontraktu lub prowadzenia egzekucji dotyczy też kredytobiorców niezwiązanych z frankiem szwajcarskim. Nie tylko w ramach postępowania sądowego zainicjowanego Read more about Postanowienia „zwykłego” kredytu złotowego też można zakwestionować[…]

Sąd

Ustalenie nieważności umowy kredytu i zapłata w jednym postępowaniu

Ustalenie nieważności umowy kredytu z elementem CHF i zapłata w jednym postępowaniu? Możliwe! Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 29 czerwca 2018 r., I C 756/17 Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie I C 756/17 Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna. Nadto zasądził na rzecz powodów żądaną przez nich kwotę pieniężną. Wyrok nie jest prawomocny. Read more about Ustalenie nieważności umowy kredytu i zapłata w jednym postępowaniu[…]

Piggybank

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 lutego 2018 r., XXVII Ca 718/17

Niekorzystne orzeczenie uchylone, sprawa wraca do sądu I instancji. Kredyt indeksowany CHF/EUR/USD/JPN, nieważność i „odfrankowienie” w tle. Na przełomie kwietnia i maja 2016 r., w związku ze zbliżającym się nieubłaganie przedawnieniem pierwszej uiszczonej raty, przygotowano pozew o zapłatę, którego clou stanowiła umowa tzw. „starego portfela” dawnego BRE Banku S.A. Pozew został złożony w połowie maja. Czas bardzo dobry, wiosna w pełni, media podbija wieść o „odfrankowieniu”, Read more about Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 lutego 2018 r., XXVII Ca 718/17[…]

Doradcy podatkowi pomagają wypełnić PIT

Akcja PIT dla osób z niepełnosprawnością

W dniach 21 lutego – 9 marca 2018 r. Doradcy Podatkowi z Małopolski pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić PIT za 2017 r. Miło nam poinformować, iż nasza kancelaria bierze udział w akcji organizowanej przez Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegającej na nieodpłatnej pomocy osobom z niepełnosprawnością w wypełnianiu zeznań rocznych za 2017 r. W ramach tej akcji nasza kancelaria będzie przyjmować w dniach 21, 26 Read more about Akcja PIT dla osób z niepełnosprawnością[…]

Piggybank

„Stary portfel” mBanku powraca

„Stary portfel” mBanku powraca. Klauzula zmiennego oprocentowania w kredycie waloryzowanym CHF, spór o ważność umowy przedwstępnej sprzedaży przedsiębiorstwa, Sąd Najwyższy, a umowa z elementem walutowym w ogólności. Wstęp „Stary portfel” mBanku to grupa kredytobiorców posiadających w swoich „szwajcarskich” umowach (np. w § 10, § 11 § 12 – numeracja jest różna) takie klauzule: Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia Umowy ustalona Read more about „Stary portfel” mBanku powraca[…]

Sąd

mBank po raz kolejny musi zwrócić środki pobrane na UNWW

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z 08.08.2017 r., sygn. akt I C 518/17 – mBank S.A. po raz kolejny zobowiązany do zwrotu środków pobranych na UNWW, ale też kilka ciekawych wątków natury ogólnej W imieniu naszego klienta pozwaliśmy mBank S.A. w Warszawie [„Bank”] o zapłatę. Żądanie dotyczyło środków pobranych przez Bank tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w łącznej kwocie nieco Read more about mBank po raz kolejny musi zwrócić środki pobrane na UNWW[…]

Sąd

Wytoczyliśmy powództwo przeciwegzekucyjne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.07.2017 r., I C 1213/17 w sprawie kredytu indeksowanego CHF W imieniu kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu indeksowanego z Santander Consumer Bankiem S.A. we Wrocławiu, wytoczyliśmy powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na bankowym tytule egzekucyjnym. Sąd Okręgowy w Krakowie w ustawowym terminie rozpoznał wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie prowadzonego wobec klientów postępowania egzekucyjnego, sformułowany w pozwie. W uzasadnieniu Read more about Wytoczyliśmy powództwo przeciwegzekucyjne[…]

KIRP

Gratulacje dla Damiana Nartowskiego

Serdeczne gratulacje dla naszego współpracownika Damiana Nartowskiego W dniu 11 lipca 2017 r. odbyło się ślubowanie radców prawnych, którzy w bieżącym roku złożyli egzamin radcowski. Nasz współpracownik – Damian Nartowski uzyskał najlepszy w Krakowie wynik z tego egzaminu. Serdeczne gratulacje od całego zespołu kancelarii. Ślubowanie radców prawnych 2017

Piggybank

Wyrok ws. odfrankowienia – jaki ratunek?

Gdzie szukać ratunku? O wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.6.2017 r. [XXVII Ca 3477/16] w sprawie „odfrankowionej” umowy waloryzowanej CHF klienta spółki mBank S.A. Wstęp Stało się. Wyrok zapadł, mleko ponownie się rozlało, choć głośniej niż poprzednim razem (o tym niżej). Czy można się było tego spodziewać? Wydaje mi się, że nie ma trafnej odpowiedzi na to pytanie, chyba Read more about Wyrok ws. odfrankowienia – jaki ratunek?[…]

Piggybank

Sens ustalenia bezskuteczności klauzul indeksacyjnych

Czy żądanie ustalenia bezskuteczności klauzul indeksacyjnych, denominacyjnych lub dotyczących zmiennego oprocentowania w ramach umów kredytu z elementem walutowym ma jakikolwiek sens? Wstęp Pierwszy etap wojny kredytobiorców z bankami w zakresie klauzul przeliczeniowych (indeksacyjnych / denominacyjnych) stanowiły pozwy o ustalenie, względnie stwierdzenie nieważności umowy. W przeważającej mierze powództwa te były oddalane z przyczyny prozaicznej – sądy uznawały, że kredytobiorcy nie posiadają interesu prawnego Read more about Sens ustalenia bezskuteczności klauzul indeksacyjnych[…]

Piggybank

Kredyt walutowy – łatwiej atakować, czy się bronić?

Kredyt z elementem walutowym (CHF/EUR/JPN) – łatwiej atakować bank, czy się bronić? Wstęp W ostatnim czasie w mediach pojawiło się szereg informacji (artykułów prasowych) na temat sporów osób posiadających zawarte umowy kredytowe z elementem walutowym (denominowane / indeksowane / waloryzowane, CHF / EUR / JPN) z instytucjami finansowymi. Spory te w głównej mierze prowadzone są z bankami, choć z pola widzenia nie mogą schodzić również wszelkiego rodzaju podmioty (w szczególności fundusze inwestycyjne), Read more about Kredyt walutowy – łatwiej atakować, czy się bronić?[…]

Monopoly

Zakup i sprzedaż działek to nie zawsze działalność gospodarcza

Zakup i sprzedaż kilkunastu działek to nie zawsze działalność gospodarcza Komentarz do uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2016 (sygn. akt II FSK 3436/14) w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię dla Klienta, który w latach 2006 – 2007 sprzedał kilkanaście nieruchomości i udziałów w nieruchomościach. Działki i udziały w działkach były nabywane od 2004 roku. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Read more about Zakup i sprzedaż działek to nie zawsze działalność gospodarcza[…]

Piggybank

Powództwo przeciwegzekucyjne w ocenie SN

Dawid kontra Goliat. Powództwo przeciwegzekucyjne „szczecińskiego” kredytobiorcy z bagażem CHF przeciwko mBank S.A. w ocenie Sądu Najwyższego zawartej w wyroku z 8.09.2016 r., sygn. akt II CSK 750/15 Wstęp 7.11.2014 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie [sygn. akt I C 554/14, www.orzeczenia.ms.gov.pl] wydał istotny wyrok dla osób posiadających umowy kredytu z elementem walutowym – indeksowane do CHF. Wyrok sądu I instancji odbił się szerokim echem, Read more about Powództwo przeciwegzekucyjne w ocenie SN[…]

Piggybank

Kredyt walutowy – nieważność umowy

Nieważność umowy kredytu z elementem walutowym (indeksowanego / denominowanego do CHF / EUR / JPN) ze względu na nieprawidłowe brzmienie klauzuli dotyczącej zmiany oprocentowania Wstęp W ostatnim czasie pojawiły się uzasadnienia dwóch orzeczeń, poruszających problem nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF z uwagi na nieprawidłowe brzmienie klauzuli dotyczącej zmian oprocentowania (np. „stary portfel” mBank S.A.): wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia Read more about Kredyt walutowy – nieważność umowy[…]

Piggybank

Kredyt CHF na tle wyroku Sądu w Toruniu

Kredyt denominowany w CHF na tle wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 13.7.2016 r., sygn. akt I C 916/16 oraz Sądu Okręgowego w Warszawie z 22.8.2016 r. sygn. akt III C 1073/14 i wzorców stosowanych m.in. przez Bank BPH S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.), Lukas Bank S.A. (obecnie Credit Agricole Bank Polska S.A.) Read more about Kredyt CHF na tle wyroku Sądu w Toruniu[…]